Přeskočit na hlavní obsah

Lighthouse Performance Skóre (LPS)

Lighthouse Performance skóre (LPS) je syntetická metrika používaná pro hodnocení rychlosti a výkonu webových stránek, poskytovaná nástrojem Lighthouse. Skóre je vypočítáno z řady metrik, které simulují načtení stránky uživatelem a poskytuje hodnotící pohled na rychlost a dostupnost obsahu.

Zahrnuté metriky a jejich váha

Lighthouse vypočítává celkové LPS na základě několika klíčových metrik, přičemž každé je přiřazena určitá váha, která odráží její význam pro uživatelskou zkušenost.

  1. First Contentful Paint (FCP) (váha 10 %): Měří čas od navigace po stránce do okamžiku, kdy prohlížeč vykreslí první bit obsahu. FCP je klíčová pro vnímání rychlosti načítání stránky uživatelem.

  2. Speed Index (SI) (váha 10 %): Odráží, jak rychle se obsah stránky vizuálně vykresluje. Nižší hodnoty znamenají rychlejší načítání.

  3. Largest Contentful Paint (LCP) (váha 25 %): Měří čas, kdy se vykreslí největší obsahový prvek na stránce. LCP je důležitý pro posouzení, kdy je k dispozici hlavní obsah stránky.

  4. Total Blocking Time (TBT) (váha 30%): Měří celkový čas blokování hlavního vlákna prohlížeče. TBT je klíčový pro hodnocení, jak svižně stránka reaguje na uživatelské interakce.

  5. Cumulative Layout Shift (CLS) (váha 25 %): Hodnotí, jak často se uživatelé setkávají s neočekávanými změnami rozložení stránky. CLS je důležitý pro posouzení stability stránky při načítání.

Jak to měřit?

Měření Lighthouse Performance skóre je možné provést přímo v Chrome DevTools, pomocí PageSpeed Insights, nebo integrací Lighthouse CI do vývojových procesů. Každý z těchto nástrojů poskytne detailní zprávu včetně hodnocení jednotlivých metrik a doporučení pro zlepšení.

Význam syntetického měření

LPS je taková syntetická supermetrika, protože se skládá z měření pěti jiných metrik. Pravidelné každodenní měření Lighthouse skóre přináší pohled na stav webu. V kombinaci s historií můžete metriku jednoduše porovnávat a sledovat její vývoj v čase. LPS a další syntetická měření mohou poměrně rychle odhalit případné chyby, které vzniknou ve vývoji.

V našem tarifu PLUS také využíváme syntetická měření. Report Hlídač, měří pomocí Lighthouse web každý den a při překročení nastavených limitů metrik posílá upozornění.

Syntetická měření vám ale neřeknou, jak je na tom web s rychlostí u vašich reálných uživatelů na jejich zařízeních. K tomu slouží zase uživatelská (RUM) měření.

Při dostatečné návštěvnosti můžete mít tato data zdarma v rámci datasetu CrUX report (Chrome UX Report, data od uživatelů Google. Na základě tohoto reportu Google hodnotí váš web. Důsledky pomalého webu jsou v tomto případě různé. Může dojít k poklesu organických návštěv nebo se může zvýšit cena PPC reklam.

O rozdílech mezi měřeními píšeme na zvláštní stránce: synth vs. CrUX vs. RUM.