Přeskočit na hlavní obsah

Core Web Vitals

Core Web Vitals (CWV) je základní sada metrik od Google, která má za úkol reflektovat rychlost načítání webů a uživatelskou zkušenost. Pojďme zjistit, jaké metriky obsahuje, proč jsou důležité a jak je měřit.

Co měří?

Core Web Vitals jsou souborem tří specifických metrik: Largest Contentful Paint (LCP), Interaction to Next Paint (INP) a Cumulative Layout Shift (CLS).

  • Largest Contentful Paint (LCP) měří dobu, která je potřeba k načtení největšího viditelného prvku na stránce. Odpovídá na otázku „Jak rychle se to načte?“ Limit pro splnění je 2,5 sekundy.
  • Interaction to Next Paint (INP) měří dobu od provedení interakce až do vykreslení nového snímku, a to u všech interakcí na stránce. Odpovídá na otázku „Jak rychle to reaguje?“ Dobrá odezva do nového vykreslení je 200 ms.
  • Cumulative Layout Shift (CLS) zkoumá vizuální stabilitu stránky během načítání a prohlížení webové stránky uživatelem. Odpovídá na otázku „Jak moc stránka poskakuje?“ Jako vyhovující Google hodnotí CLS pod limit 0,1.

Jak hodnoty metrik získat?

Musíme si uvědomit, že Core Web Vitals reprezentují data sesbíraná od reálných uživatelů Google Chrome v datasetu Chrome UX Report. Tato data můžete najít v testeru PageSpeed.cz, PageSpeed Insights nebo pro sady URL také v Google Search Console.

Význam metrik

Stránky, které tyto metriky splňují, obvykle poskytují lepší uživatelskou zkušenost, což může vést k vyšším konverzím, lepšímu hodnocení ve vyhledávačích a levnějším PPC reklamám.

Google také nevybíral metriky a hodnoty limitů náhodně, ale na základě dlouhodobé práce a analýzy mnoha studií v oblasti interakcí člověka s počítačem. Z výše uvedených důvodu

bereme CWV jako důležité limity pro optimalizaci rychlosti webu.

Dashboard Core Web Vitals v testeru PageSpeed.cz

Souhrn Core Web Vitals metrik pro mobily a desktop najdete v testeru PageSpeed.cz v dashboardu vašeho týmu. Dále v reportu „Shrnutí“ a další. Zároveň je v našem nástroji možné sledovat vývoj metrik na úrovni domény nebo URL po měsících.

Core Web Vitals